Disclaimer Viraal Marketing

Viraal Marketing verleent u hierbij toegang tot www.viraalmarketing.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Viraal Marketing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen (ook binnen de disclaimer) zonder daarover aan u een mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.viraalmarketing.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Dit betekent dat overeenkomsten alleen worden gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Viraal Marketing.

1. Beperkte aansprakelijkheid

De op www.viraalmarketing.nl aangeboden materialen zijn aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Ook kunnen materialen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Viraal Marketing.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.viraalmarketing.nl. Viraal Marketing oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Daarnaast zal Viraal Marketing klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

2. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Viraal Marketing en haar gebruikers. Dit betekent dat kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Viraal Marketing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.viraalmarketing.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Disclaimer | Viraal Marketing